SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ROZESÍLKY E-MAILOVÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti SPOOL s.r.o., se sídlem Pod Zámečkem 209/64, Třebeš, 500 06 Hradec Králové, IČ: 09224084, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45893 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), zpracovával/a následující osobní údaje:
  - emailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  - zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
  - zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
 4. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
 5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
  - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  - vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  - u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  - nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  - požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů